More

Multimami.si

Blog Multimami je namenjen mamicam, ki uspesno krmarijo med vlogo matere, poslovnim in zasebnim zivljenjem. Multimami posveča pozornost tudi interaktivnosti – omogoca povezavo mamicam izven interneta, na skupnih
srecanjih. Za mamice, ki si upajo!

👉

''Blog Multimami.si is dedicated to mothers who successfully navigate between the role of mother, business role and private life. Multimami.si is also interactive – enables connection for mothers outside of the internet, on the common meetings. For mothers who dare! ''

Up Next:

Wipebook Smart basket (Pametna košarica)